INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO 2017/2018

Drukuj

 

W tym szczególnym dniu uczestniczyli: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz, Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski, Sekretarz Gminy Krzęcin Ryszard Przywarty, Skarbnik Gminy Krzęcin Danuta Tuńska, radni, sołtysi oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, a także wszystkie osoby, które wpisały się w tworzenie kultury w Gminie Krzęcin. 
W pierwszej części uroczystości doznań artystycznych dostarczył zebranej publiczności Mariusz Ambrożuk – akordeonista włoskiej wokalistki INGRID, uczestnik programu JAKA TO MELODIA, półfinalista MUST BE THE MUSIC. Następnie prezentacja multimedialna przybliżyła działalność instytucji, organizowane zajęcia, uroczystości i imprezy oraz współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy w roku kulturalnym 2016/2017. Następnie nadszedł czas na indywidualne podziękowania instytucjom, firmom, osobom prywatnym, które w ostatnim roku kulturalnym wspierały działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury. 
Wyrażając swą wdzięczność za pomoc, wielkie serce i dobrą wolę instruktorom, opiekunkom grup działającym przy GCK dyrektor wręczyła certyfikaty „ANIMOTOR KULTURY”, które otrzymali: 
-Zdzisław Grzywna – kapelmistrz Krzęcińskiej Orkiestry Dętej
-Waldemar Ostrowski – opiekun sekcji brydża
-Jerzy Januszewski – instruktor zespołu wokalnego
-Anna Argentati – instruktor tańca współczesnego
-Teresa Walczak – pełnomocnik Wójta ds. seniorów, prezes Koła Gospodyń Wiejskich 
w Krzęcinie.
- Wiesława Gruszczyńska – prezes Stowarzyszenia Aktywny Senior w Chłopowie
- Leokadia Sokołowska – wiceprezes Stowarzyszenia Klub Seniora Granowiacy z Granowa
Propozycje swoich zamierzeń na nowy rok kulturalny przedstawiły wszystkie instruktorki kultury.
Inauguracja była również okazją do podziękowań młodym talentom Gminnego Centrum Kultury, którzy w roku kulturalnym 2016/2017 zdobyli tytuł laureata w Amatorskim Ruchu Artystycznym. Statuetki „TALENT ROKU” otrzymali: Patrycja Przepiórska, Zuzanna Kowalczyk, Beata Dam, Magdalena Jaszkiewicz i Patryk Łassa. Gratulacje wraz z pamiątkowymi statuetkami otrzymali młodzi artyści i ich rodzice.
Podziękowań nie zabrakło dla osób, które na co dzień nas wspierają, współpracują i angażują się w realizację przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez naszą instytucję. Certyfikat „CZŁOWIEK KULTURY” otrzymali:
- Wójt Gminy Krzęcin – Bogdan Wojciech Brzustowicz
- Kazimiera Prokopiak – Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Honorata Kłosek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie
- Beata Kusal – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie
- Piotr Drobotko – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie
- Janusz Suchorski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie
- Ryszard Kośmider – Komendant Gminny OSP w Gminie Krzęcin
- Mariusz Nawrocki – Kierownik Posterunku Policji w Krzęcinie.
Nagrodę Wójta za dotychczasową pracę na rzecz rozpowszechniania kultury w Gminie Krzęcin otrzymała Pani Alicja Kamińska. Na wniosek Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, nagrody Wójta, otrzymali także pracownicy kulturalnej instytucji: Panie: Roksana Korzepa, Małgorzata Wiśniewska, Marta Kidula oraz Pan Janusz Głowacki.
Inaugurację zakończono wręczeniem kwiatów i drobnych upominków wszystkim pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie