Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Krzęcinie, Gmina Krzęcin, ul. Szkolna 2, 73-231 Krzęcin, tel. 95 765 54 05,
e-mail: gck@krzecin.pl
.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: kduczmanska.iodo@gmail.com.

GCK w Krzęcinie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw (przede wszystkim zadań wynikających ze statutu GCK na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i rozporządzeń dotyczących realizacji podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnieniem pracowników, zawieraniem umów, prawem zamówień publicznych, finansów publicznych, celami statutowymi (m.in. organizacją imprez, zajęć, warsztatów itp.). W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu oraz do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzasadnione jest, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w innych sytuacjach niż na podstawie zgody jest dobrowolne, niemniej nie podanie ich spowoduje brak możliwości dalszej współpracy.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom oraz instytucjom tylko, jeśli są do tego upoważnione, bądź na mocy umów powierzenia przetwarzania danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Deklaracja dostępności